नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

कार्टोग्रफी तथा सर्भे


 कार्टोग्रफी तथा सर्भे

खनिज अनुसन्धान भएको क्षेत्रको नक्सा ट्रेसिङ्ग तथा नक्साको  एमोनिया प्रिन्ट गर्ने ।