नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

ड्रिलिङ तथा एक्सप्लेटरी


 ड्रिलिङ तथा एक्सप्लेटरी

ड्रिलिङ्ग तथा एक्सप्लेरिटरी माइनिङ्ग– खानिज भण्डारको परिमाण यकिन गर्न ड्रिलिङ्ग कार्य गर्ने ।