नेपाल सरकार
उद्योग मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

धातु खनिज अन्वेषण


 धातु खनिज अन्वेषण

धातु खनिजको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने ।