नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

सुचना पाटी

बिलहरुको सार्वजनिकरण


 बिलहरुको सार्वजनिकरण