नेपाल सरकार
उद्योग मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

बोलपत्र आह्ववानको सुचना: ईलेक्ट्रिकल रेजिस्टिभिटी टोमोग्राफी

 बोलपत्र आह्ववानको सुचना: ईलेक्ट्रिकल रेजिस्टिभिटी टोमोग्राफी