नेपाल सरकार
उद्योग मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

शिलबन्दी बोलपत्र अाह्ववानको सुचान: जियो माईनिङ सफ्टवयर

शिलबन्दी बोलपत्र अाह्ववानको सुचान: जियो माईनिङ सफ्टवयर

Notices