नेपाल सरकार
उद्योग मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

बोलपत्र आब्हानको सुचना

 बोलपत्र आब्हानको सुचना

बोलपत्र आव्हानको सुचना: प्रोफेसनल म्यापिङ् ड्रोन, पहिरो अनुगमन तथा वर्षा अनुगमन यन्त्र

Notices