नेपाल सरकार
उद्योग मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

आशय स्विकृतको सुचना: खास खनिज सम्बन्धी प्रस्ताव स्विकृत गर्ने
...
Read More
बोलपत्र आब्हानको सुचना : केमिकल ल्याव उपकरणहरु
...
Read More
शिलबन्दी बोलपत्र आह्वावानको सुचना: स्टेस्नरी सामान
शिलबन्दी बोलपत्र आह्वावानको सुचना: स्टेस्नरी सामान...
Read More
बोलपत्र आब्हानको सुचना
बोलपत्र आव्हानको सुचना: प्रोफेसनल म्यापिङ् ड्रोन, पहिरो अनुगमन तथा वर्षा अनुगमन यन्त्र...
Read More
खास खनिज को डाटा प्याकेज सम्बन्धि सुचना
खास खनिज को डाटा प्याकेज सम्बन्धि सुचना...
Read More