नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

सुचना पाटी

बोलपत्र आब्हानको सुचना
बोलपत्र आव्हानको सुचना: प्रोफेसनल म्यापिङ् ड्रोन, पहिरो अनुगमन तथा वर्षा अनुगमन यन्त्र...
Read More
खास खनिज को डाटा प्याकेज सम्बन्धि सुचना
खास खनिज को डाटा प्याकेज सम्बन्धि सुचना...
Read More