नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

सुचना पाटी

रिमोट सेन्सिङ शाखा


 रिमोट सेन्सिङ शाखा

दूर संवेदन  प्रविधिको उपयोगवाट भौगर्भिक सर्भेक्षण तथा जियोहेजार्ड नक्सा   प्रकाशन गर्ने ।