नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

प्रमुख कृयाकलाप


विभागका प्रमुख गतिविधिहरुलाई पाँच मुख्य क्षेत्रहरुमा समेटेको छ

(१) भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण र अनुसन्धान 

(२)  ईन्जिनियरिङ् र पर्यावरण भौगर्भिक अध्ययन र खतरा आकलन

(३)   Seismo-tectonic अध्ययन र भूकम्प अनुगमन

(४)  खनिज सम्पदाहरुको अध्ययन, अन्वेषण, मूल्याङ्कन तथा प्रवर्धन साथै खानी तथा खनीज ऐन लागु गर्ने ।

(५)  पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्याँस अन्वेषण ।