नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

नेपाल सरकार

खानी तथा भूगर्भ विभाग

लैनचौर, काठमाडौं

व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन

भौगर्भिक नक्शाङ्कन शाखा

भू–विज्ञान महाशाखा अन्तर्गत रहेको यस शाखाको मुख्य काम देशका विभिन्न भागहरुको भौगर्भिक नक्शा तयार गर्नु हो । यस शाखाले देशका विभिन्न भागहरुको भौगर्भिक नक्शा तयार गरेको छ । यस शाखाबाट प्रकाशित नक्शाहरुको आधारमा देशका विभिन्न क्षेत्रको भौतिक संरचना तथा विकास निर्माणका कार्यमा टेवा पुगेको छ । हाइड्रोपावर, बस्ती निर्माण, सुरुङ मार्ग तथा अन्य ईन्जिनियरिङ कार्यमा भौगर्भिक नक्शाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । भौगर्भिक नक्शाको आधारमा नै विभिन्न खनिज पदार्थको खोजतलास तथा अन्वेषणमा सहयोग पु¥याउनुको साथै सम्भावित जोखिमको पहिचान गर्न मदत पुग्दछ ।
यस शाखाका उद्देश्यहरु निम्न रहेका छन्।
1. नेपालका विभिन्न भागहरुको भौगर्भिक नक्शाङ्कन गर्नु ।
2. नेपालको भू–बैज्ञानिक अनुसन्धान गर्नु ।
3. भौगर्भिक सूचनाहरु प्रकाशित गर्नु ।
यस शाखावाट हालसम्म प्रकाशित नक्शाहरुः

नक्शा हेर्न यहाँ थिच्नुहोस।

Published Geological Map from Mapping Section
S.N. Code No. Title of Map Scale Year of Publication Price (NRs.)
1 GM1 Geological Map of Nepal 1:1,000,000 1994 550
2 GM2 Geological Map of Eastern Nepal 1:250,000 1984 out of stock
3 GM3 Geological Map of Central Nepal 1:250,000 1985 out of stock
4 GM4 Geological Map of Western Nepal 1:250,000 1983 out of stock
5 GM5 Geological Map of Mid Western Nepal 1:250,000 1987 out of stock
6 GM6 Geological Map of Far Western Nepal 1:250,000 1987 out of stock
7 GM7 Geological Map of Kathmandu and Central Mahabharat Range 1:250,000 1980 330
8 GM8 Geological map of the Province 1, Koshi Province 1:250,000 2021 475
9 GM9 Geological map of the Province 2, Madhesh Province 1:250,000 2021 475
10 GM10 Geological map of the Province 3, Bagmati Province 1:250,000 2021 475
11 GM11 Geological map of the Province 4, Gandaki Province 1:250,000 2021 475
12 GM12 Geological map of the Province 5, Lumbini Province 1:250,000 2021 475
13 GM13 Geological map of the Province 6, Karnali Province 1:250,000 2021 475
14 GM14 Geological map of the Province 7, Sudurpaschim Province 1:250,000 2021 475
15 GM15 Photogeology Map of part of Central Nepal 1:1,000,000 1982 out of stock
16 GM16 Geological Map of Parts of Tanahun, Gorkha and Nawalparasi Districts (72 A/5) 1:50,000 1996 275
17 GM17 Geological Map of Parts of Tanahun and Kaski Districts (71 D/4) 1:50,000 1996 275
18 GM18 Geological Map of Parts of Syangja, Kaski and Tanahun Districts (62 P/16) 1:50,000 1999 275
19 GM19 Geological Map of Parts of Tanahun and Nawalparasi Districts (72 A/1) 1:50,000 1999 275
20 GM20 Geological Map of Parts of Syangja, Palpa and Tanahun Districts (63 M/13) 1:50,000 1999 275
21 GM21 Geological Map of Parts of Parbat, Baglung and Gulmi Districts (62 P/12) 1:50,000 2000 275
22 GM22 Geological Map of Parts of Gulmi and Baglung Districts (62 P/8) 1:50,000 2000 275
23 GM23 Geological Map of Parts of Palpa, Syangja and Gulmi Districts (63 M/9) 1:50,000 2000 275
24 GM24 Geological Map of Parts of Palpa, Arghakhanchi and Gulmi Districts (63 M/5) 1:50,000 2000 275
25 GM25 Geological Map of Parts of Kaski and Parbat Districts (62 P/15) 1:50,000 2002 275
26 GM26 Geological Map of Parts of Myagdi, Parbat and Baglung Districts (62 P/11) 1:50,000 2002 275
27 GM27 Geological Map of Parts of Myagdi, Baglung and Gulmi Districts (62 P/7) 1:50,000 2003 275
28 GM28 Geological Map of Parts of Baglung, Pyuthan and Gulmi Districts (62 P/3) 1:50,000 2003 275
29 GM29 Geological Map of Parts of Myagdi and Mustang Districts (Western Part) (62 P/6) 1:50,000 2004 275
30 GM30 Geological Map of Parts of Myagdi and Mustang Districts (Eastern Part) (62 P/10) 1:50,000 2004 275
31 GM31 Geological Map of Parts of Gulmi, Pyuthan, Arghakhanchi and Baglung Districts (62 P/4) 1:50,000 2004 275
32 GM32 Geological Map of Parts of Sindhupalchok and Nuwakot Districts (Melamchi Area) (72 E/9) 1:50,000 2005 275
33 GM33 Geological Map of Parts of Sindhupalchok Districts (Barhabise Area) (72 E/13) 1:50,000 2005 275
34 GM34 Geological Map of Parts of Dang, Rolpa and Pyuthan Districts (62 L/12) 1:50,000 2006 275
35 GM35 Geological Map of Parts of Pyuthan and Arghakhanchi Districts (62 L/16) 1:50,000 2006 275
36 GM36 Geological Map of Parts of Chitwan, Dhading and Makawanpur Districts (72 A/14) 1:50,000 2007 275
37 GM37 Geological Map of Parts of Dhading, Makawanpur, Kathmandu and Lalitpur  Districts (72 E/2) 1:50,000 2007 275
38 GM38 Geological Map of Parts of Kavrepalanchok and Sindhuli Districts (72 E/11) 1:50,000 2008 275
39 GM39 Geological Map of Parts of Kavrepalanchok, Ramechhap and Sindhuli Districts (72 E/15) 1:50,000 2008 275
40 GM40 Geological Map of Parts of Baitadi and Dadeldhura Districts (2980 10) 1:50,000 2009 275
41 GM41 Geological Map of Parts of Baitadi and Dadeldhura Districts (2980 11) 1:50,000 2010 275
42 GM42 Geological Map of Parts of Baitadi, Bajhang and Doti Districts (2980 12) 1:50,000 2011 275
43 GM43 Geological Map of Parts of Doti, Dadeldhura and Kailali Districts (2980 15) 1:50,000 2010 275
44 GM44 Geological Map of Parts of Doti and Kailali Districts (2980 16) 1:50,000 2011 275
45 GM45 Geological Map of Parts of Solukhumbu, Okhaldhunga, Khotang and Udaypur Districts (2786 11 Lower Half, 2786 15A and 2786 15B) 1:50,000 2019 275
46 GM46 Geological Map of Parts of Sankhuwasabha, Taplejung, Terhathum and Panchthar Districts (2787 11 Lower Half, 2787 15A and 2787 15B) 1:50,000 2019 275
47 GM47 Geological Map of Parts of Terhathum, Taplejung and Panchthar Districts (2787 12 Lower Half, 2787 16A and 2787 16B) 1:50,000 2019 275
48 GM48 Geological Map of Parts of Khotang and Bhojpur Districts (2786 12 Lower Half, 2786 16A and 2786 16B) 1:50,000 2019 275
49 GM49 Geological Map of Parts of Bhojpur, Sankhuwasabha and Dhankuta Districts (2787 9C, 2787 9D, 2787 13A and 2787 13B) 1:50,000 2019 275
50 GM50 Geological Map of Parts of Bhojpur, Sankhuwasabha, Taplejung, Dhankuta and Terhathum Districts (2787 10 Lower Half, 2787 14A and 2787 14B) 1:50,000 2019 275
51 GM51 Geological map of Parts of Gorkha, Chitwan, Tanahun and Dhading Districts (2784-03) 1:50,000 2022 500
52 GM52 Geological map of Parts of Dhading, Gorkha and Nuwakot Districts (2784-04) 1:50,000 2022 500
53 GM53 Geological map of Parts of Nuwakot, Dhading and Rasuwa Districts (2785-01) 1:50,000 2022 500
54 GM54 Geological map of Parts of Nuwakot, Kathmandu, Sindhupalchok, Rasuwa and Dhading Districts (2785-02) 1:50,000 2022 500
55 GM55 Geological map of Parts of Gorkha and Lamjung Districts (2884-15) 1:50,000 2022 500