नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

नेपाल सरकार

खानी तथा भूगर्भ विभाग

लैनचौर, काठमाडौं

व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन

यस महाशाखाभित्र 5 वटा शाखाहरु रहेका छन् । 

क. भौगर्भिक नक्साङ्कन शाखा

ख. रिमोट सेन्सिङ तथा जियोलोजिकल डाटा सेन्टर

ग. इन्जिनियरिङ भूगर्भ शाखा

घ. पहिरो अनुसन्धान शाखा

ङ. भू-भौतिक तथा भू-रसायनिक शाखा