नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

नेपाल सरकार

खानी तथा भूगर्भ विभाग

लैनचौर, काठमाडौं

व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन

रिमोट सेन्सिङ तथा जियोलोजिकल डाटा सेन्टर

रिमोट सेन्सिङ्ग शाखाको कार्य विवरण

जियोलोजिकल सर्भेक्षण तथा भौगर्भिक नक्सा प्रकाशन गर्ने कार्यमा सहयोग गर्ने ।

  • भू–बैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धानका लागि अद्यावधिक स्याटलाइट डाटा र एरियल फोटोग्राफहरु संकलन गर्ने, विश्लेषण गर्ने रिमोट सेन्सिङ्ग तथा जि.आई.एस. प्रविधि प्रयोग गरी भू–बैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने ।
  • विभिन्न कार्यमा प्रयोग हुने सबै भौगर्भिक अध्यययन अनुसन्धानबाट प्राप्त डाटालाई डिजिटलडाटावेस (GIS) मा तयार गर्ने ।
  • विभागबाट भएका कार्यहरुको प्रतिवेदन तथा नक्साहरुको व्यवस्थापन, रेफरेन्सिङ्ग एवं क्याटलगिङ्ग गरी पुराना तथ्याङ्कहरुको चुस्तदुरुस्त भण्डारण गर्ने ।
  • विभिन्न कार्यमा प्रयोग हुने सबै भौगर्भिक अध्यययन अनुसन्धानबाट प्राप्त डाटालाई डिजिटलडाटावेश तयार गरी संरक्षण गर्ने ।

शाखामा उपलब्ध भौतिक सुविधाहरु: Erdas Imagine 8.4, ArcGIS 10, A0 color plotter/Scanner.