नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

नेपाल सरकार

खानी तथा भूगर्भ विभाग

लैनचौर, काठमाडौं

व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन

भूकम्प मापन तथा साइस्मिक हजार्ड मुल्याङ्कन शाखा

यस शाखाका कार्यक्षेत्रहरु निम्न रहेका छन् । 

1) नेपालमा साईस्मिक तथा एक्सलेरोमेट्रिक स्टेशनहरुको संचालनगरी प्राप्त आंकडाबाट भूकम्प सम्बेदनशिल क्षेत्रको पहिचान गर्ने ।

2) शाखालाई 24 सै घण्टा संचालनमा ल्याई भूकम्प गए पश्चात यथाशक्य चाँडो भूकम्पको केन्द्रबिन्दू, मान लगायत भूकम्प सम्वन्धि सूचना प्रवाहगरी खोज तथा उद्धारकार्यमा सहयोग पु¥याउने ।

3) सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण कार्य (जस्तै बिद्युत गृह, बाँध, नहर, सडक तथा ठूला ठूला संरचनाको निर्माण कार्य गर्दा आवश्यक पर्ने) Seismic data उपलब्ध गराउने ।

4)नेपाल हिमालयमा जाने भूकम्प र त्यसको अध्ययन अनुसन्धानका लागि स्थापना गरिएका साइस्मिक, Accelerometric स्टेशनहरुको नियमित संचालन तथा  आवश्यक मर्मत सम्भार गर्ने ।

5) भूकम्प उत्पादन गर्न सक्ने सव्रिmय भौगर्भिक भ्रंसहरुको पहिचान, अध्ययन तथा नक्सांकन गर्ने ।

6) Seismic site effect studies, Seismic Hazard Mapping तथा भूकम्प उत्सर्जज गर्न सहयोग पुर्याउने ग्यासहरुको अध्ययन अभ्ययनव वाट भूकम्पीय जोखिम स्थानहरुको पहिचान गरी भवन निर्माण संहिता ख‘ला स्थानको पहिचाहन, जनचेतचनामुलक आदि कार्यहरुको माध्यमवाट भूकम्प जोखिम  न्यूनिकरणका कार्यहरुमा सहयोग पुर्याउने ।

7) Epicenter तथा Seismic Hazard Map तयार तथा अद्यावधिक गर्ने ।