नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

नेपाल सरकार

खानी तथा भूगर्भ विभाग

लैनचौर, काठमाडौं

व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन1. खानी विभागबाट उपलब्ध हुने नक्साहरुको जानकारी कहाँबाट पाउन सकिन्छ? 

उत्तरः खानी विभागबाट प्रकाशित भई उपलब्ध रहेका नक्साको सुची विभागको वेबसाइट dmgnepal.gov.np मा नक्सा भन्ने ट्याबमा वर्गिकृत गरी राखिएको छ । 

Coming Soon