नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

नेपाल सरकार

खानी तथा भूगर्भ विभाग

लैनचौर, काठमाडौं

व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन

बझाङ भू-कम्पको ताजा अपडेट

प्रकाशित मिति : 2023-10-03

Recent Bajhang Earthquake Updates (NEMRC/SC, DMG)

Further Updates: Nepal Earthquake Monitoring and Research Center, DMG

Date (in B.S.) Time Epicenter (Location) Magnitude (ML)
2080-06-17 05:43 Dhamena, Bajhang 4.3
2080-06-17 04:27 Dhamena, Bajhang 4.3
2080-06-17 00:50 Talkot, Bajhang 4.3
2080-06-17 00:16 Dhamena, Bajhang 4.1
2080-06-16 17:38 Seli Bajhang, Bajhang 5.0
2080-06-16 17:31 Dhamena, Bajhang 5.0
2080-06-16 16:31 Surma, Bajhang 4.3
2080-06-16 16:28 Talkot, Bajhang 4.1
2080-06-16 15:45 Surma, Bajhang 4.1
2080-06-16 15:13 Chainpur, Bajhang 5.1
2080-06-16 15:06 Chainpur, Bajhang 6.3
2080-06-16 14:40 Talkot, Bajhang 5.3