नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

नेपाल सरकार

खानी तथा भूगर्भ विभाग

लैनचौर, काठमाडौं

व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन

खानी संचालकले हरेक आ.व. मा उत्खनन अनुमतिपत्र नविकरणका लागि पेश गर्नुपर्ने कागजातको चेकलिष्ट

प्रकाशित मिति : 2023-09-21

खानी संचालकले हरेक आ.व. मा उत्खनन अनुमतिपत्र नविकरणका लागि पेश गर्नुपर्ने वातावरण संरक्षण नियमावली-२०७७ को नियम ४५(१) बमोजिम