नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

नेपाल सरकार

खानी तथा भूगर्भ विभाग

लैनचौर, काठमाडौं

व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन

02
Oct 2023
सूचनाको हकसम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) तथा नियम (३) बमोजिम विभागसंग सम्बन्धित सूचनाको अध्यावधिक र प्रकाशन
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
15
June 2023
नागरिक बडापत्र
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय