नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

नेपाल सरकार

खानी तथा भूगर्भ विभाग

लैनचौर, काठमाडौं

व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन

विभागका प्रमुख गतिविधिहरुलाई पाँच मुख्य क्षेत्रहरुमा समेटेको छ:

(1) भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण र अनुसन्धान 

(2)  ईन्जिनियरिङ् र पर्यावरण भौगर्भिक अध्ययन र खतरा आकलन

(3)   Seismo-tectonic अध्ययन र भूकम्प अनुगमन

(4)  खनिज सम्पदाहरुको अध्ययन, अन्वेषण, मूल्याङ्कन तथा प्रवर्धन साथै खानी तथा खनीज ऐन लागु गर्ने ।

(5)  पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्याँस अन्वेषण ।