नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

नेपाल सरकार

खानी तथा भूगर्भ विभाग

लैनचौर, काठमाडौं

व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन

प्रस्तुतीकरण तालिका

आ.व. २०७९/८० को फिल्ड कार्यक्रम तथा विदेश अध्ययन/ भ्रमणको प्रस्तुतिकरण तालिका