नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

नेपाल सरकार

खानी तथा भूगर्भ विभाग

लैनचौर, काठमाडौं

व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन

क्र.सं. शिर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
1 वातावरण संरक्षण नियमावली-२०७७ को नियम ४५(१) बमोजिम वार्षिक वातावरण प्रतिवेदनको ढाँचा 2023-09-24
2 अनुसुची 7 र अनुसुची 13 बमोजिम उत्खनन् अनुमति प्राप्तिको लागि पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु 2023-08-03
3 अनुसुची-3 खोजतलास अनुमति नामसारीको लागि पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु 2023-08-03
4 अनुसुची-3 खोजतलास अनुमति प्राप्तिको लागि पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु 2023-08-03
5 अनुसुची-7 उत्खनन् अनुमति नामसारीका लागि पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु 2023-08-03
6 अनुसुची-7 उत्खनन् अनुमति सहित पेश गर्नु पर्ने माइनिङ्ग स्किमको चेकलिष्ट 2023-08-03
7 आ.व. 080-81 को उत्खनन् अनुमति नविकरणका लागि पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु 2023-08-03
8 आ.व. ०८०-८१ को खोजतलास अनुमति नविकरणका लागि पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु 2023-08-03