नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

नेपाल सरकार

खानी तथा भूगर्भ विभाग

लैनचौर, काठमाडौं

व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन

क्र.सं. शिर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
1 खनिज कार्य गर्ने अनुमति पत्र लिनका लागि अपनाउनु पर्ने प्रक्रियाको संक्षिप्त परिचय 2023-06-15
2 भौगर्भिक नक्साङ्कन शाखाको परिचय पुष्तिका 2022-01-01
3 खानी तथा भूगर्भ विभाग, एक परिचय 2022-01-01
4 पहिरो अनुसन्धान शाखाको परिचय पुष्तिका 2022-01-01
5 पहिरो अध्ययन शाखा 2022-01-01
6 राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र 2022-01-01
7 पेट्रोलियम अन्वेषण तथा प्रवर्धन आयोजना (अङ्ग्रजीमा) 2016-01-01