नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

नेपाल सरकार

खानी तथा भूगर्भ विभाग

लैनचौर, काठमाडौं

व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन

खानी तथा भूगर्भ विभागबाट प्रकाशन हुने भू-ईन्जिनियरिङ तथा भू-वातावरण नक्शाहरुको प्रकाशनको अवस्था तलको गुगल नक्सा मा दिइएको छ र प्रकाशित नक्साहरुको सुचि सहित तिनिहरुको कमसल गुणस्तरको नक्सा त्यो भन्दा तलको तालिमा प्रस्तुत छ । यी नक्साहरु केवल प्रकाशनको जानकारीका लागि राखिएका हुन र, वास्तविक प्रयोगयोग्य गुणस्तरको नक्सा यस विभागमा आएर खरिद गर्न सकिन्छ। हालका लागि यस्को Hard Copy नक्सा मात्र उपलब्ध रहेको र Soft Copy खरिद गर्न नमिल्ने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 

नक्शा खरिद गर्ने तरिका 

नक्शाको मुल्य सुची

 

क्र.सं. शिर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
1 Engineering Geological Map of Bhadrapur Municipality, Jhapa District (Parts of topo sheet no. 2688 05 C and 2688 09 A) 2022-01-01
2 Engineering Geological Map of Damak Area, Jhapa District 2022-01-01
3 Engineering Geological Map of Jaleshwor Municipality, Mahottari District (Parts of Sheet No. 2685 08A & 2685 08C) 2020-01-01
4 Engineering and Environmental Geological Map of Mahendranagar Area 2019-01-01
5 Engineering and Environmental Geological Map of Bharatpur Area 2019-01-01
6 Engineering and Environmental Geological Map of Bidur Municipality Area, Nuwakot District (Parts of Sheet No. 2785 01A, 2785 01B, 2785 01C and 2785 01D) 2019-01-01
7 Engineering and Environmental Geological Map of Birgunj Area, Bara and Parsa District (Parts of sheet no 2784 16 C and 2784 16D) 2019-01-01
8 Engineering and Environmental Geological Map of Janakpur Area, Dhanusa District (Parts of sheet no. 2685 04D & 2685 08B) 2011-01-01
9 Engineering and Environmental Geological Map of Hetauda Area 2005-01-01
10 Engineering and Environmental Geological Map of Bhairahawa Area 2004-01-01
11 Engineering and Environmental Geological Map of Dharan Area 2001-07-01
12 Engineering and Environmental Geological Map of Butwal Area 2001-04-01
13 Engineering and Environmental Geological Map of The Kathmandu Valley 1998-01-01
14 Engineering and Environmental Geological Map of Pokhara Valley 1998-01-01