नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

शिलबन्दी बोलपत्र अाह्ववानको सुचान: भेौगोलिक सुचना प्रणाली सफ्टवयर खरिद

 शिलबन्दी बोलपत्र अाह्ववानको सुचान: भेौगोलिक सुचना प्रणाली सफ्टवयर खरिद