नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

आशयको प्रस्ताव अाह्ववानको सुचना: भूभौतिक सर्भे धौबादी फलाम अन्वेषण क्षेत्र

 आशयको प्रस्ताव अाह्ववानको सुचना: भूभौतिक सर्भे धौबादी फलाम अन्वेषण क्षेत्र

आशयको प्रस्ताव अाह्ववानको सुचना: भूभौतिक सर्भे धौबादी फलाम अन्वेषण क्षेत्र

यस सम्बन्धी थप जानकारी तथा प्रस्ताव अाह्वानको डकुमेन्ट प्राप्त गर्न www.bolpatra.gov.np/egp

तथा dmgplan@hotmail.com मा ईमेल गर्न सक्नु हुनेछ