नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

खनिज प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यको सुचना

खनिज प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यको सुचना