नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

बोलपत्र रद्द सम्बन्धी सुचना: ड्रिल बिट्स एण्ड ड्रिलिङ एसोसोरिज

 बोलपत्र रद्द सम्बन्धी  सुचना: ड्रिल बिट्स एण्ड ड्रिलिङ एसोसोरिज