नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

सुचना: आशयको प्रस्ताव सम्बन्धी सुचना

 सुचना: आशयको प्रस्ताव सम्बन्धी सुचना