नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

खास खनिज कार्यको लागी वार्ता तथा संझौता गर्न आउने बारेको अत्यन्त जरुरी सुचना

 खास खनिज कार्यको लागी वार्ता तथा संझौता गर्न आउने बारेको अत्यन्त जरुरी सुचना