नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

आशयको प्रस्ताव सम्बन्धी पुन: सुचना: भूभौतिक सर्भे (घौवादी फलाम अन्वेषण क्षेत्र)

 आशयको प्रस्ताव सम्बन्धी पुन: सुचना: भूभौतिक सर्भे (घौवादी फलाम अन्वेषण क्षेत्र)