नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

सूचनाः रोक्का क्षेत्र परिवर्तनको संशोधन सम्बन्धमा

सूचनाः रोक्का क्षेत्र परिवर्तनको संशोधन सम्बन्धमा