नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

सुचना: उत्खनित खनिजको मापन गर्ने तौलपुल राख्ने सम्बन्धी

 सुचना: उत्खनित खनिजको मापन गर्ने तौलपुल राख्ने सम्बन्धी