नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

सूचना: खनिज कार्यको अनुमतिपत्र नविकरण बारे

 सूचना: खनिज कार्यको अनुमतिपत्र नविकरण बारे