नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

सूचना: खास खनिज सम्बन्धि प्रस्ताव स्वीकृत भएको आशयको सूचना

 सूचना: खास खनिज सम्बन्धि प्रस्ताव स्वीकृत भएको आशयको सूचना