नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

आ.व. ०७८/७९ को खनिज अनुमति नविकरण सम्बन्धी सूचना

 आ.व. ०७८/७९ को खनिज अनुमति नविकरण सम्बन्धी सूचना