नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

प्रस्ताव अह्वावान सम्बन्धी सुचना: भौगर्भिक नक्शसाङ्कन कार्य

 प्रस्ताव अह्वावान सम्बन्धी सुचना: भौगर्भिक नक्शसाङ्कन कार्य

प्रस्ताव अाह्वावानको सुचना

Package No.

Job Description

 

A

Geological Mapping and Mineral Exploration in Parts of Achham, Bajhang, Kalikot and Bajura Districts. Toposheet No. 2981 10

   Download

B

Geological Mapping and Mineral Exploration in Parts of Rukum, Rolpa ,Pyuthan and Baglung  Districts Toposheet No. 2882 12 ABCD

Download

C

Geological Mapping and Mineral Exploration in Parts of Salyan and Rolpa Districts Toposheet No. 2882 10 ABCD

Download

D

Geological Mapping and Mineral Exploration in Parts of Achham, Dailekh and Kalikot Districts Toposheet No. 2981 15

Download

E

Geological Mapping and Mineral Exploration in Parts of Rolpa Districts Toposheet No. 2882 11 ABCD

Download

F

Geological Mapping and Mineral Exploration in Parts of Bajahang, Baitadi and Darchula Districts Toposheet No. 2980 08

Download

G

Geological Mapping and Mineral Exploration in Parts of Nuwakot, Dhading and Gorkha Districts Toposheet No. 2884 16

Download