नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

सुचनाः आ.व. २०७९।८० को लागि सूचिदर्ता गराउने सम्बन्धमा

 सुचनाः आ.व. २०७९।८० को लागि सूचिदर्ता गराउने सम्बन्धमा