नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

म्याद थप सम्बन्धी सुचना तथा संशोधित आशयपत्रको कागजात

 म्याद थप सम्बन्धी सुचना तथा संशोधित आशयपत्रको कागजात

म्याद थप सम्बन्धी सुचना

प्रकाशित मिति: २०७४/१०/०४

 

यस विभागबाट मिति २०७४/०९/१९ मा गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित Geological Mapping for Mineral Exploration को लागी परामर्शदाता छनौट सम्बन्धी आशयको सुचना अनुसार प्रस्ताव बुझाउने अन्तिम म्याद आशयपत्रमा केहि संशोधन गर्नु परेकाले मिति २०७४/१०/११ सम्म थप गरिएको ब्यहोरा विभागको मिति २०७४/१०/०३ को निर्णय अनुसार जानकारीको लागी सुचना प्रकाशित गरिएको छ। यस सम्बन्धी थप जानकारीको लागी यस विभागमा सम्पर्क राख्न सकिने छ।