नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

प्रकृया रद्द सम्बन्धी सुचना: धौवादी फलाम अन्वेषण क्षेत्र, भूभौतिक सर्भे, परामर्श सेवा

 प्रकृया रद्द सम्बन्धी सुचना: धौवादी फलाम अन्वेषण क्षेत्र, भूभौतिक सर्भे, परामर्श सेवा