नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

खास खनिज सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वान सुचारु गरिएको सम्बन्धी सुचना

खास खनिज सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वान सुचारु गरिएको सम्बन्धी सुचना