नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

सूचना: खास खनिज डाटा प्याकेजको पुन: सूचना
...
Read More
सूचना:डाटा प्याकेज बुझाउने सम्बन्धमा
...
Read More
सूचना: सुची दर्ता गर्ने सम्बन्धमा
...
Read More
आ.व. ०७८/७९ को खनिज अनुमति नविकरण सम्बन्धी सूचना
...
Read More
खास खनिज सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वान सुचारु गरिएको सम्बन्धी सुचना
...
Read More
सूचना: खास खनिज सम्बन्धी प्रस्ताव स्थगन गरिएको सम्बन्धमा
...
Read More
विदेशी र नेपाली अनुसन्धानकर्ताहरूका लागि नेपालमा गरिने भौगर्भिक अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि कार्यविधि २०७७
...
Read More
आशयको सुचना: पालेघर निर्माण, गुम्बा साईस्मिक स्टेसन, सिन्धुपाल्चोकको शिलबन्दी दरभाउपत्र
...
Read More
खास खनिज को डाटा प्याकेज सम्बन्धि सुचना
...
Read More
शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्ववानको सुचना: सिन्धुपाल्चोक स्थित गुम्बा साईस्मिक स्टेसनको पालेघर निर्माण
Invitation for Sealed Quotation Department of Mines and Geology Lainchaur, Kathmandu Invitation for Sealed Quotation for Construction of Guard House at Gumba Seismic Station, Sindhupalchowk Contract Identification No: DMG/02/ Works -SQ /077-78,         &...
Read More