नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

सूचना: क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धमा
...
Read More
सूचना: जनशक्ती करार सम्बन्धी
...
Read More
सूचना: खास खनिज डाटा प्याकेजको पुन: सूचना
...
Read More
सूचना:डाटा प्याकेज बुझाउने सम्बन्धमा
...
Read More
सूचना: सुची दर्ता गर्ने सम्बन्धमा
...
Read More
आ.व. ०७८/७९ को खनिज अनुमति नविकरण सम्बन्धी सूचना
...
Read More
खास खनिज सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वान सुचारु गरिएको सम्बन्धी सुचना
...
Read More
सूचना: खास खनिज सम्बन्धी प्रस्ताव स्थगन गरिएको सम्बन्धमा
...
Read More
विदेशी र नेपाली अनुसन्धानकर्ताहरूका लागि नेपालमा गरिने भौगर्भिक अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि कार्यविधि २०७७
...
Read More
आशयको सुचना: पालेघर निर्माण, गुम्बा साईस्मिक स्टेसन, सिन्धुपाल्चोकको शिलबन्दी दरभाउपत्र
...
Read More