नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

सूचना: खास खनिज सम्बन्धी प्रस्ताव स्थगन गरिएको सम्बन्धमा
...
Read More
विदेशी र नेपाली अनुसन्धानकर्ताहरूका लागि नेपालमा गरिने भौगर्भिक अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि कार्यविधि २०७७
...
Read More
आशयको सुचना: पालेघर निर्माण, गुम्बा साईस्मिक स्टेसन, सिन्धुपाल्चोकको शिलबन्दी दरभाउपत्र
...
Read More
खास खनिज को डाटा प्याकेज सम्बन्धि सुचना
...
Read More
शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्ववानको सुचना: सिन्धुपाल्चोक स्थित गुम्बा साईस्मिक स्टेसनको पालेघर निर्माण
Invitation for Sealed Quotation Department of Mines and Geology Lainchaur, Kathmandu Invitation for Sealed Quotation for Construction of Guard House at Gumba Seismic Station, Sindhupalchowk Contract Identification No: DMG/02/ Works -SQ /077-78,         &...
Read More
आशयको सुचना: केमिकल तथा ग्लासवयर शिलबन्दी दरभाउपत्र
...
Read More
आशयको सुचना: रसायन प्रयोगशाला भवन मर्मत
...
Read More
खनिज उत्पादन रोयल्टिको विवरण बझाउने सम्बन्धमा
...
Read More
बोलपत्र आह्वानको सुचना: ल्याब मर्मत तथा उपकरण खरिद
Government of Nepal (GoN) Ministry of Industry, Commerce and Supplies Department of Mines and Geology Lainchaur, Kathmandu Invitation for Bid The Department of Mines and Geology invites sealed bids from registered Suppliers for the supply and delivery of following work and goods (second notic...
Read More
बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सुचना- प्रयोगशाला भवन मर्मत तथा स्थापना
Invitation for Bids Government of Nepal Ministry of Industry, Commerce and Supplies Department of Mines and Geology Lainchaur, Kathmandu Date of Publication: 5th November 2020 The Department of Mines and Geology invites sealed bids from registered Suppliers for the construction of following ...
Read More