नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

आशयको सुचना: केमिकल तथा ग्लासवयर शिलबन्दी दरभाउपत्र
...
Read More
आशयको सुचना: रसायन प्रयोगशाला भवन मर्मत
...
Read More
खनिज उत्पादन रोयल्टिको विवरण बझाउने सम्बन्धमा
...
Read More
बोलपत्र आह्वानको सुचना: ल्याब मर्मत तथा उपकरण खरिद
Government of Nepal (GoN) Ministry of Industry, Commerce and Supplies Department of Mines and Geology Lainchaur, Kathmandu Invitation for Bid The Department of Mines and Geology invites sealed bids from registered Suppliers for the supply and delivery of following work and goods (second notic...
Read More
बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सुचना- प्रयोगशाला भवन मर्मत तथा स्थापना
Invitation for Bids Government of Nepal Ministry of Industry, Commerce and Supplies Department of Mines and Geology Lainchaur, Kathmandu Date of Publication: 5th November 2020 The Department of Mines and Geology invites sealed bids from registered Suppliers for the construction of following ...
Read More
बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सुचना- कार्यालय सम्बन्धी तथा अन्य सामान
Government of Nepal (GoN) Ministry of Industry, Commerce and Supplies Department of Mines and Geology Lainchaur, Kathmandu Invitation for Sealed Bid Date of 2nd Publication: 5th November 2020 The Department of Mines and Geology invites sealed bids from registered Suppliers for the supply and...
Read More
खनिज कार्यको अनुमतीपत्र नविकरण बारेको सुचना
नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय खानी तथा भूगर्भ विभाग लैनचौर, काठमाण्डौ खनिज कार्यको अनुमत...
Read More
खास खनिज प्रवर्धन सम्बन्धी सुचना
...
Read More
शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान- कार्यालय संचालन सम्बन्धी सामान तथा अन्य उपकरण
Government of Nepal (GoN) Ministry of Industry, Commerce and Supplies Department of Mines and Geology Lainchaur, Kathmandu   Invitation for Sealed Bid Date of first Publication: 20th September 2020 The Department of Mines and Geology invites sealed bids from registered Suppliers for th...
Read More
आ.व. २०७७/७८ को सूची दर्ता गराउने बारेको सूचना ।
                 सूची दर्ता गराउने बारेको सूचना ।    यस विभागलाई आ.व. ०७७/०७८ का लागि तपसिलम...
Read More