नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

खनिज प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यको सुचना
...
Read More
खास खनिज प्रवर्धन कार्यको भट्टेडाँडा ग्रेनाईट सम्बन्धी विवरण संसोधन सम्बन्धी सुचना
...
Read More
सुचनाको हकसम्वन्धि ऐन, २०६४को दफा ५ को उपदफा (३) तथा नियम (३) वमोजिम विभाग संग सम्बन्धित सूचनाको अद्यावधिक र प्रकाशन
सुचनाको हकसम्वन्धि ऐन, २०६४को दफा ५ को उपदफा (३) तथा नियम (३) वमोजिम विभाग संग सम्बन्धित सूचनाको अद्यावधिक र प्रकाशन...
Read More
बोलपत्र आह्वानको सुचना: जियोटेक्निकल ल्याब उपकरण
Re-Invitation for Sealed Quotation for the procurement of Geotechnical Lab Equipments Sealed Quotation No: DMG/04/ Goods/SQ-075/76   2nd Date of Publication: 31st January 2019 Date of 1st Publication: 3rd January 2019   The Department of Mines and Geology, Lainchaur, Kathmandu invi...
Read More
खनिज खोलतलासको क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी सुचना
...
Read More
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सुचना: भौगर्भिक नक्साङ्कन कार्य
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति: २०७५/०२/०९ गते दिनको १२:०० बजे आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने स्थान: खानी तथा भूगर्भ विभाग, लै...
Read More
शिलबन्दी दरभाउ पत्र अाह्ववानको सुचान: सर्भर पिसि तथा डिजितट एसेट ब्यसवस्थापन तथा विकास सर्भर
सर्भर पिसि तथा डिजितट एसेट ब्यसवस्थापन तथा विकास सर्भर...
Read More
आशयको प्रस्ताव अाह्ववानको सुचना: भूभौतिक सर्भे धौबादी फलाम अन्वेषण क्षेत्र
आशयको प्रस्ताव अाह्ववानको सुचना: भूभौतिक सर्भे धौबादी फलाम अन्वेषण क्षेत्र यस सम्बन्धी थप जानकारी तथा प्रस्ताव ...
Read More
खनिज सम्दपा महाशाखाको सुचना
...
Read More
प्रकृया रद्द सम्बन्धी सुचना: धौवादी फलाम अन्वेषण क्षेत्र, भूभौतिक सर्भे, परामर्श सेवा
...
Read More