नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

खास खनिज प्रवर्धन सम्बन्धी सुचना
Government of Nepal Ministry of Industry, Commerce and Supplies DEPARTMENT OF MINES AND GEOLOGY First Date of Publication: 17th June 2020 (03/03/2077) Department of Mines and Geology (DMG) has carried out exploration works of the following minerals mentioned below. DMG intends to award either sp...
Read More
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सुचना- रसायनिक परिक्षण
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सुचना । यस विभागबाट Consultancy Service for Non-Metallic Mineral Determination of Phosphorus Sample and Limestone Sample परामर्श सेवा खरिद कार...
Read More
चुनढुंङ्गा तथा फोस्फोराईट को रसायनिक परिक्षण सम्बन्धी आशयको सुचना
डाउनलोड (आशयपत्रको कागजात)...
Read More
बोलपत्र रद्द सम्बन्धी सुचना: ड्रिल बिट्स एण्ड ड्रिलिङ एसोसोरिज
...
Read More
शीलबन्दी दरभाउपत्र रद्द गरिएको सम्बन्धी सुचना: स्टेश्नरी तथा कार्यालय सामान
...
Read More
आंशिक रोक्का क्षेत्र फुकुवा सम्बन्धी सुचना
...
Read More
रोक्का क्षेत्र फुकुवा सम्बन्धी सुचना
...
Read More
खास खनिज सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत भएको आशयको सुचना
...
Read More
आ.व. २०७५-७६ को खनिज अनुमती नविकरण सम्बन्धी सुचना
...
Read More
नेपाल अन्तराष्ट्रिय जेम एण्ड ज्वेलरी एक्सपो २०१९
नेपाल सरकार, उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्रालय, खानी तथा भूगर्भ विभाग र नेपाल सुनवचाँदी रत्न पत्थर आभूषण महास...
Read More