नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

खास खनिज को डाटा प्याकेज सम्बन्धि सुचना
खास खनिज को डाटा प्याकेज सम्बन्धि सुचना...
Read More