नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

आशय स्विकृतको सुचना: खास खनिज सम्बन्धी प्रस्ताव स्विकृत गर्ने
...
Read More
बोलपत्र आब्हानको सुचना : केमिकल ल्याव उपकरणहरु
...
Read More
शिलबन्दी बोलपत्र आह्वावानको सुचना: स्टेस्नरी सामान
शिलबन्दी बोलपत्र आह्वावानको सुचना: स्टेस्नरी सामान...
Read More