नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

स्याम्पल प्रिप्रेसन तथा स्टोर शाखा


स्याम्पल प्रिप्रेसन तथा स्टोर शाखा

 

१.    खनिज तथा खनिजजन्य नमूनाहरु बिभिन्न क्रसर उपकरणहरु  प्रयोग गरी रसायन बिश्लेषण गर्न चाहिने आवश्यक साइज र परिमाणमा पिसेर धूलो नमूना बनाउने कार्य गर्ने ।

२.    रासायनिक प्रयोगशालाको लागि आवश्यक स्याम्पल तयार गरी अनुसन्धानात्मक गर्ने ।